Šup do e-shopu! pro novou knížku.

Čas stoleté války: Rytířské bitvy a osudy III. 1356 – 1450

Bitva u Azincourtu
Bitva u Azincourtu

Autor: Jiří Kovařík

Čas stoleté války je třetím dílem ze série středověkého putování s Jiřím Kovaříkem.

Stoletá válka: Tento konflikt se odehrával v letech 1337 – 1453 mezi Anglií a Francií. Spor o postavení anglického krále přerostl ve válku, která se ve skutečnosti odehrávala 116 let.

Anglie v ní nakonec ztratila francouzská území. Jako součást této války proběhla bitva u Kresčaku, kde bojoval Jan Lucemburský (na straně Francie). Další známou bitvou byla bitva u Azincourtu, Poitiers, Grunwaldu, Formigny.

Jaké proběhly změny u rytířstva, jak je válka poznamenala? Zastavíme se u osudů Johanky z Arku.

Čtenářům jsou přiblíženy důležité momenty v historii záživným a zajímavým způsobem, v čtivé podobě. Středověk a Stoletá válka má bezpochyby takových momentů celou řadu. 

Vždy je důležité na ně nezapomenout a připomenout si jak chování ctnostných rytířů, tak politické pozadí a intriky. Kniha rovněž představuje taktiku v bitvách a důsledky bitev, které dopadaly nejen na rytíře.

Na základě takových informací můžeme vyvozovat i další skutečnosti, které by nevznikly bez přičinění klíčových historických postav, jejichž příběhy kniha představuje. Z velké části právě jim vděčíme za to, že se nám takové informace dochovaly do dnešních dnů.

Knihy této série přehledně: