Šup do e-shopu! pro novou knížku.

Autorka: Rosemary Clarková Hodnocení: **** Kniha obsahuje množství kvalitních informací o duchovním světě starověkého Egypta, účelu mysterijních staveb i astrologické symbolice.  Egyptská mystéria fascinují lidstvo stovky let. Hrobky, chrámy, pyramidy, které symbolizují tuto civilizaci zároveň skrývají množství tajemství. Někdy jsou skryté v detailu, jindy jsou viditelné přímo na očích. Význam náboženských staveb je pokladem této civilizace a právě toto téma ...

Autor: Petr Čornej Hodnocení: ***** Nejnovější životopis Jana Žižky, který se stává druhým nejrozsáhlejším zpracováním v dějinách. Navazuje na dílo Jana Pekaře, se zohledněním nejnovějších vědeckých poznatků. V knize autor rozebírá události dějin, které vysvětlují reakce a chování Jana Žižky a to nám dává vhled do jeho vnitřního světa. Žižka vystupuje jako geniální husitský válečník, s brilantní válečnickou strategií i ...

Autorka: Karen Armstrongová Hodnocení: **** Kniha pojednává o období velkého rozkvětu duchovních nauk (800-300 př. nl.) národů doby osové. Buddha, Sokrates, Konfucius, Jeremiáš – v knize postupně zjišťujeme, jak tyto velké osobnosti dějin ovlivnili svými myšlenkami celé lidstvo. Duchovní koncepce a úvahy, které formovaly celé civilizace byly podivuhodně podobné. Jedna od druhé se příliš nelišily, přestože vznikaly nezávisle na sobě ...

Autor: David R. Hawkins. M.D., Ph.D. Hodnocení: ***** Nezapomenutelný vhled do úrovní vědomí a psychologie člověka. Autor mapuje jednotlivé úrovně vědomí, které vedou jako schody k osvícení a osvobození. Tyto poznatky z části zakládá na osobní duchovní zkušenosti a z části na jeho klinické praxi s pacienty. Součástí jsou odkazy na praktické postupy (najdeme je i v knize stejnojmenného autora ...