Šup do e-shopu! pro novou knížku.

Životopis k 600 výročí začátku husitské revoluce: Jan Žižka

Autor: Petr Čornej

Hodnocení: *****

Nejnovější životopis Jana Žižky, který se stává druhým nejrozsáhlejším zpracováním v dějinách. Navazuje na dílo Jana Pekaře, se zohledněním nejnovějších vědeckých poznatků. V knize autor rozebírá události dějin, které vysvětlují reakce a chování Jana Žižky a to nám dává vhled do jeho vnitřního světa. Žižka vystupuje jako geniální husitský válečník, s brilantní válečnickou strategií i téměř nadpřirozeným štěstím na jeho straně. Jako hluboce věřící člověk podřizuje zbytek husitské víře a Bohu. 

Aneb jak husitství zamávalo s českými zeměmi. Tak často omílané “rozdělení společnosti” probíhalo v našich dějinách výrazně v 15. století, v období husitských válek. Byla to celková nestabilita zemí českého království, která má svůj počátek po smrti Václava IV, syna Karla IV a upálením mistra Jana Husa. Krize vrcholí spolu s křížovými výpravami a s radikalizací husitství, do extrémní míry. Nejvíce se radikalizovala chudší, méně vzdělaná vrstva obyvatelstva, zejména pod vedením vzdělaných kněží a hejtmanů, jakožto polních velitelů.