Šup do e-shopu! pro novou knížku.

Kniha filozofie – kolektiv autorů

Kniha filozofie

Autor: kolektiv autorů – Autoři kolektivu: Will Buckingham, John Marenbon, Douglas Burnham, Marcus Weeks, Clive Hill, Peter J. King a další.

Hodnocení: ****

Edice Universum, z anglického originálu “The Philosophy Book”

V Knize filozofie si přečteme ideje přehledně a jasně napsané, krásně moderním způsobem ilustrované. Hlavní myšlenky jsou napsány zjednodušeným jazykem. Pomocí diagramů a pojmů kniha vysvětluje myšlenky, které změnily a tvarovaly svět.

Čtenář se pohybuje napříč staletími. Prozkoumá starověký svět a filosofii Thálese z Milétu, Pythagorase, Platóna a Sokrata. Ve středověku zase myšlenky sv. Augustina, Tomáše Akvinského, či Erasma Rotterdamského. Ve věku renesance, kdy účel ospravedlňuje prostředky se seznámíme s Machiavellim. Ve věku revoluce (1750 – 1900 se filosofie snoubí s obchodem (Adam Smith).

“Pouhá zkušenost není vědou”. – filosofii E. Husserla lze číst v kapitole “moderní svět” (1900 – 1950). Do současné filosofie řadíme T. Khuna, Foucaulta a další.

Kniha má 358 stran.

“To, co nazýváme učením se, je vzpomínáním”

Platón (Menón)

“To, co jest od přirozenosti, jest uspořádáno tak, aby to bylo co nejkrásnější”

Aristoteles (Etika Nikomachova)

Rozdělení kapitol dle obsahu:

Starověký svět700 př. n. l. – 250 n. l.
Středověký svět250 – 1500
Renesance a věk rozumu1500 – 1750
Věk revoluce1750 – 1900
Moderní svět1900 – 1950
Současná filosofie1950 – přítomnost
Období