Šup do e-shopu! pro novou knížku.

Životopisná kniha: Leonardo Da Vinci

Autor: Walter Isaacson

Hodnocení: *****

Životopis nejkreativnějšího génia všech dob – renesančního umělce Leonarda Da Vinci. Nejnovější poznatky o jeho životě sepsané do 528 stran. Termín “renesanční člověk” se pro Leonarda přesně hodí.

Na základě Leonardových deníkových záznamů a nejnovějších vědeckých poznatků vzniká toto ucelené dílo, popisující díla i život všestranného umělce. S důrazem na propojení uměleckého a vědeckého nadání, líčí Walter Isaacson Leonardovy široké znalosti a schopnosti i světlé a temné stránky osobního života v Itálii. Kniha je ukázkou toho, že Leonardova genialita se zakládala z velké části na dovednostech, které lze svou vůlí zlepšovat a zejména propojovat s ostatními obory lidského bádání. Ostatní tím se také Da Vinci proslavil – propojením humanitních a technických věd, které jsou v současné době spíše znepřátelenými tábory. Kniha čtenáře inspiruje ke kreativnímu, kritickému a otevřenému myšlení, při každodenních, běžných činnostech.

Leonardo studoval podklady pro svá díla skutečně důkladně. Pokud maloval člověka, bylo pro něj důležité znát nejen to, co je na povrchu, ale také to, co je očím skryto a přesto dává tělo do pohybu. Proto důkladně studoval anatomii, šlachy a svalstvo člověka i zvířat. Tyto informace mu dokázala poskytnout jedině pitva. Není známo, kde získával možnost pitvu uskutečnit a získat těla, ale pravděpodobně to bylo díky jeho kontaktům na vážené, bohaté a mocné lidi v Itálii. Na základě toho dokázal do obrazů i v sochařství promítnout postavy v pohybu, které působí živým dojmem.

Tyto jeho sklony studovat velmi detailně věci související s jeho dílem však měly stinnou stránku v tom, že práce na jeho dílech se často protáhla a nejednou se je ani nepodařilo dokončit. Jak je známo, Leonardo si pečlivě vedl své deníky, které jsou dnes jakýmsi historickým vodítkem a částečným vhledem do jeho smýšlení, života i soukromí. Vyplývá z nich mimo jiné to, že se mistr rád setkával se zajímavými lidmi, kteří ho obohacovali, inspirovali a dokázali mu vnuknout další nápady. Leonardo si například zapisoval informace o lidech, kteří vlastnili nějaké zajímavé knižní díla nebo měli důležitou zkušenost, či znalost, kterou by mohli předat dále. Tento jedinečný přístup kombinující vědu, umění a obrovskou zvídavost a nadšení pro nové projekty velmi pomohl při tvorbě mistrovských děl, ale lze si představit, že v běžném životě věci komplikoval.

Leonardo da Vinci se inspiroval antickými díly a osobnostmi jako byl například Vitruvius Římský architekt a inženýr. Na základě jeho poznámek byl vytvořen Leonardův slavný Vitruviánský muž.

Zabýval se také studiem letu a pohybu ptáků a existují návrhy létajícího stroje obsluhovaného člověkem. Při pozorování ptáků si všímal pozoruhodných detailů, jako rychlost pohybu křídel, způsob přistávání, způsob letu za různého působení větru. Také se zaměřil na různé odlišnosti v letu mezi jednotlivými druhy ptáků.

Da Vinciho vzorce a analogie jsou velmi inspirované přírodou a jejich zákonitostmi, podrobnostmi.

“Všechny větve stromu v jakékoliv výšce, dají-li se dohromady, mají stejnou tloušťku jako kmen pod ním.”

Leonardo Da Vinci

Propojení jednotlivých přírodních zákonitostí Leonardo zdůrazňuje deníkovými zápisy, například tento níže hezky upozorňuje srovnání působení vzduchu a vody.

“Abychom pochopili pohyb ptáků ve vzduchu, musíme nejprve porozumět větru, čehož dosáhneme studiem pohybu vody”

Leonardo Da Vinci

Autor knihy Walter Isaacson napsal také životopisná díla Steva Jobse nebo Alberta Einsteina. Má tak z tvorbou životopisného díla zkušenosti.

Kniha je doplněna krásnými ilustracemi.