Šup do e-shopu! pro novou knížku.

Mluví Černý jelen

Karl Bodmer
Karl Bodmer (commons.wikimedia)

Autor knihy: John G. Neihardt

Spisovatel J. G. Neihardt se s Černým jelenem poprvé setkal v roce 1930. V tomto roce putoval do indiánské rezervace Pine Ridge, kde hledal indiánského medicinmana, který by mohl vyprávět nějaký hlubší duchovní příběh svého života. Tato kniha poprvé vyšla v roce 1932.

Kniha je poselstvím Černého jelena, na jehož základě Neihardt sepisuje tuto knihu. Na základě vzpomínek Černého jelena, Stojícího medvěda, Železného jestřába a dalších je v knize líčen styl života indiánů, přesah do duchovní sféry i boj za svobodu a svou zemi. Vyprávění začíná v roce 1863. Černý jelen byl svatý muž z národa Sioux, kmene Oglala – tzv. indiánů Velkých plání.

Vícekrát je zmiňována např. Fettermanova bitva a další střety mezi vojáky a indiány. Díky této knize máme možnost poslechnout si vyprávění z pohledu Siouxů a nahlédnout tak do života prérijních indiánů.

Milý příteli, budu ti vyprávět příběh svého života, jak sis přál. Kdyby to byl jen příběh o mém životě, myslím, že bych ho nevyprávěl. Neboť čím je člověk, aby stavěl na odiv zimy svého života, třebaže se pod nimi ohnul jako pod těžkým sněhem? Podobný příběh prožilo a prožije tolik jiných lidí, jen aby se stali trávou na kopcích.

Je to příběh veškerého života, který je posvátný, a je dobré ho vyprávět. Je o nás dvounohých, kteří ho sdílíme se čtyřnohými, s okřídlenci povětří a se všemi zelenými věcmi. Neboť ti všichni jsou dětmi jedné matky a jejich otcem je jediný Duch.

Neihardt, J. G., Mluví Černý jelen, Volvox Globator, Praha 2021
Fettermanova bitva
Fettermanova bitva (commons.wikimedia.org)

Jsem Lakota z kmene Oglalů. Můj otec se jmenoval Černý jelen, před ním patřilo to jméno jeho otci a předtím otci jeho otce, takže já jsem už čtvrtý, kdo to jméno nosí. Můj dědeček byl svatý muž stejně jako několik jeho bratrů… Narodil jsem se v měsíci pukajících stromů (prosinec) u Malé prašné řeky během Zimy, kdy byli zabiti Vraní indiáni (1863). A byly mi tři roky, když si otec zlomil pravou nohu v Bitvě sta pobitých)*

Neihardt, J. G., Mluví Černý jelen, Volvox Globator, Praha 2021
  • *“Tzv. Fettermanova bitva, obvykle nazývaná masakrem, která se odehrála 21. prosince 1866 u říčky Peno poblíž pevnosti Phil Kearney a v níž bylo pobito 81 mužů kapitána Fettermana.“