Šup do e-shopu! pro novou knížku.

Vzestup a pád Římské říše – 1. období králů

Imperium romanum

Seriál: Mocnost s názvem Řím: Vzestup a pád Římské říše

Vznik civilizace je datován do roku 753 př. n. l. do oblasti dnešní Itálie, města Řím. V oblasti brodu řeky Tibery vzniklo město Řím ze spojení několika osídlení. V souvislosti se založením města vedou stopy také na tzv. Palatin – pahorek, na kterém bylo podle pověsti město založeno, a který hrál důležitou roli i v pozdějších dobách Římské říše.

Palatin má bezpochyby důležitou roli v souvislostech, které vedly ke vzniku této velké civilizace a lze si představit, že náznaky a myšlenky na království se rodily právě zde, na pahorku. Ostatně pahorky a vyvýšená místa jsou z hlediska ochrany vhodnými místy, kde se usadit, jde tak o naprosto logické místo, kde se první obyvatelé usadili. Lze si také představit, že Palatin mohl být už v dávných dobách posvátným místem a lidé se zde scházeli při náboženských obřadech. Víra v božstva a nadpřirozené síly, legendy a mýty byly pro lidi starověku tradiční. Dnešní Itálii obývala pestrá směs kmenů – ve střední Itálii, to byli Italikové

Doba římských králů

Po slavném Romulovi, jehož příběh si zde nemusíme znovu připomenout (je velmi dobře známý) nastoupil na trůn Numa Pompilius, upevnil řád města a náboženství. Následoval třetí král Tullus Hostilius a Ancus Marcius, který postavil most přes řeku Tiberu.

Záhadní Etruskové, kteří v době, kdy byli Italikové ještě v chýších, již znali precizní stavebnictví – stavěli klenby, oblouky, výstavná města a hrobky s výzdobou. Právě hrobky, podobně jako v Egyptě hrály v době králů velkou roli. V pořadí pátý král – Tarquinius Priscus byl původem Etrusk. Na konci 7. století př. n. l. drželi Etruskové v oblasti Říma vliv prostřednictvím monarchie – a dalších následných královských vládců. Důkazy ukazují na Forum Romanum, jako na místo moci politické i náboženské. Forum Romanum bylo původně bažinou, či dosti podmočenou loukou, která byla později odvodněna. Původně zde stály sýpky, domy a stáje. Postupem doby nabývalo poněkud formálnější a reprezentativnější charakter.

Depiction of the Forum Romanum (1866)

Zdroje literatura: Zamarovský Vojtěch, Dějiny psané Římem, Mladá fronta, Praha, 1969,

https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Rome

Zdroje obrázků: https://commons.wikimedia.org