Šup do e-shopu! pro novou knížku.

Autorka: Karen Armstrongová Hodnocení: **** Kniha pojednává o období velkého rozkvětu duchovních nauk (800-300 př. nl.) národů doby osové. Buddha, Sokrates, Konfucius, Jeremiáš – v knize postupně zjišťujeme, jak tyto velké osobnosti dějin ovlivnili svými myšlenkami celé lidstvo. Duchovní koncepce a úvahy, které formovaly celé civilizace byly podivuhodně podobné. Jedna od druhé se příliš nelišily, přestože vznikaly nezávisle na sobě ...