Šup do e-shopu! pro novou knížku.

Velká transformace: Buddha, Sokrates, Konfucius a Jeremiáš

Velká transformace

Autorka: Karen Armstrongová

Hodnocení: ****

Kniha pojednává o období velkého rozkvětu duchovních nauk (800-300 př. nl.) národů doby osové. Buddha, Sokrates, Konfucius, Jeremiáš – v knize postupně zjišťujeme, jak tyto velké osobnosti dějin ovlivnili svými myšlenkami celé lidstvo. Duchovní koncepce a úvahy, které formovaly celé civilizace byly podivuhodně podobné. Jedna od druhé se příliš nelišily, přestože vznikaly nezávisle na sobě na různých místech světa.

Kniha odkazuje na tzv. axiální civilizace, které zaznamenaly v relativně krátké době obrovský posun v oblasti technologií, filosofie i náboženství. Tito proroci se objevili na různých místech světa, nezávisle na sobě. Tímto fenoménem je potřeba se zabývat a zjistit, co vedlo k těmto změnám a událostem, které se staly po celém světě.