Šup do e-shopu! pro novou knížku.

Zbavení se strachu? Souznění indiánských kmenů s přírodou

Karl Bodmer Magic Pile of Assinboin Indians
Karl Bodmer Magic Pile of Assinboin Indians

Původní Američané – indiáni, jak tyto národy dnes označujeme spojoval do jisté míry respekt k přírodě. Bylo u nich pozorovatelné souznění s přírodou, jak v rámci vnějšího světa, tak vnitřního.

Některé indiánské národy a kmeny Severní Ameriky v rámci zkoušky dospělosti motivovali mladé muže, z nichž se měli stát bojovníci k činům potvrzujícím dospělost. Lze si představit, že to bylo možné učinit bojem, nebezpečným lovem, případně osamoceným pobytem v divočině. Doba pobytu v divočině se lišila. Každému trvalo různě dlouhou dobu, než získal v přírodě určité zkušenosti. Zkušenosti zejména duchovně – nábožensko – psychologického charakteru, zkušenost dospívání v muže – bojovníka. Probíhal jistý přerod, zlom v životě. Tento způsob díky drsné přírodě zbavoval bojovníky mimo jiné strachu ze smrti.

Indiánské kmeny ostatně podřizovali celou řadu aktivit tomu, aby se nějakým způsobem zbavili strachu. A dařilo se jim to. Podle dokladů osadníků, vojáků Americké armády i například Texaských Rangerů, bojovali indiáni až děsivě beze strachu ze smrti. U některých kmenů to bylo více, u některých méně patrné. Některé se tím staly přímo pověstní. Byla tato absence strachu způsobená právě tímto “zasvěcením” bojovníků v divočině? Nebo  tím, že bojovali o životy své a jejich rodin, tedy kdyby prohráli bylo by pro ně vše ztraceno?

Každopádně se mezi bojovníky rozvinula úspěšná technika zbavování se strachu. O tom si dnes můžeme nechat jenom zdát – ustrašenost dnešní společnosti je na historických maximech. Mohly indiánům nějakým způsobem pomáhat psychedelika, byliny, houby a odvary z nich? Do jisté míry ano.

Jednoznačné je, že s příchodem osadníků do Ameriky docházelo ke střetům velmi rozdílných civilizací. Indiánů – zaměřených na přírodu, vnitřní duchovní svět. A osadníků – zaměřených většinově na moc, materiální bohatství a ego. Nedá se to takto samozřejmě paušalizovat, ale v souhrnu to takto bylo.

Na druhé straně zde byla doložena veliká krutost indiánů, kterou dokládají četné výpovědi svědků. Tato krutost pak plynula z části z jejich přirozenosti a z části z vybudované a živené nenávisti k bílým osadníkům. Ti jim de facto brali jejich zemi. Skutečnost je taková, že indiáni si zabrali území zkrátka jako první.

Obrázek: Karl Bodmer Wikimedia Commons