Šup do e-shopu! pro novou knížku.

Nádherná mystická kniha: Zasvěcení

Autorka: Elisabeth Haichová

Hodnocení: *****

Nádherná mystická kniha. Přesněji mysticko-biografická. Autorka pojednává o vlastních zážitcích z minulých životů, zejména ze života v Egyptě, kde jak vypráví strávila část života jako faraonova dcera a kněžka nejvyššího zasvěcení. Ve vyprávění upozorňuje na zajímavé souvislosti a odkazy na minulé životy v průběhu jejího současného života. V kapitole “Vize” zmiňuje několik setkání s nadpřirozenem.

Nejzajímavější částí knihy je popis jejího života v Egyptě a vyprávění o tom, jak vše dříve v Egyptě fungovalo jinak. Poskytuje alternativní náhled na to, jak a proč byly postaveny pyramidy a na jejich symboliku. Z rozhovorů z Ptahhotepem (nejvyšším knězem té doby v Egyptě, tj. 5 dynastie 2435 – 2306 př. Kr.) se dozvíme o roli kněžek a kněží, kteří plnili tak trochu tajnou roli nesmírné důležitosti. Pojednávano je o dávné historii i budoucnosti lidstva, zejména s důrazem na duchovní úroveň. Do souvislosti je dána energie vibrací a schopností lidského těla, respektive nervové soustavy, kterou lze zdokonalovat jógou. Často čtenář rozpozná souvislosti s biblickými příběhy, respektive autorka mu otevírá tak trochu jiný náhled na tyto příběhy, z úhlu pohledu kněží ve starověkém Egyptě. Zajímavá je zejména kapitola “Synové boží”. 

Autorka Elisabeth Haichová se narodila 20. března 1897 v Maďarsku a zemřela 31. července 1994 ve Švýcarsku. Proslula také mimo jiné založením školy jógy. Souvislosti ohledně založení školy se z knihy také dozvíme.