Šup do e-shopu! pro novou knížku.

Přehled knih: Velké dějiny zemí Koruny české

Velké dějiny zemí Koruny české je velký odborný knižní projekt mapující českou historii od počátků osídlování až do roku 1945. Knihy vycházely od roku 1998 do roku 2013, navazují na projekty F. Palackého a je to vydání, které kompletně pojímá celé období českých dějin. Autoři patří mezi nejlepší české historiky a každý přispívá svými znalostmi k historickému období, na které se specializuje. Dozvíme se o vývoji společnosti, hospodářství, politiky a změnách, kterými procházely. Prohlédneme si příběh našich dějin na 13 628 stranách, 161 mapách a 2 819 obrázcích.

Přehled knih:

č.knihatémaautoři
1I. do roku 1197Od dob nejstarších období paleolitu a počátků osídlení. Slovanské osídlení a státní útvary, počátky středověké monarchie a knížectví do roku 1197Marie Bláhová, Jan Frolík, Naďa Profantová
2II. 1197 – 1250České knížectví, Přemyslovci, Přemysl Otakar I., Svatý Václav, Anežka ČeskáVratislav Vaníček
3III. 1250 – 1310Rozšírování území, úspěchy, sláva a éra posledních PřemyslovcůVratislav Vaníček
4IVa. 1310 – 1402Lucemburkové, Jan Lucemburský, Karel IV, císař Svaté říše římské, rozkvět Prahy a stavba Karlštejna, založení univerzity.Lenka Bobková
5IVb. 1310 – 1402Období vlády Václava IV., počátky nespokojenosti, snaha o udržení předchozích poměrů.Lenka Bobková, Milena Bartlová
6V. 1402 – 1437Husitská revoluce a náboženské hnutí v 15. století, kdy vznikájí důvody nespokojenosti. Změny eskalují po upálení mistra Jan Husa. Petr Čornej nás provádí odbobím husitských válek.Petr Čornej
7VI. 1437 – 1526Období za vlády Jagellonců a Jiřího z Poděbrad.Petr Čornej, Milena Bartlová
8VII. 1526- 1618Habsburská říše, vláda císaře Rudolfa II.Petr Vorel
9VIII. 1618 – 1683Třicetiletá válka, její dopady a vliv na naše území a obyvatelstvo. Albrecht z Valdštejna jako vojevůdce. Vestfálský mír.Ivana Čornejová, Jiří Kaše, Jiří Mikulec, Vít Vlnas
10IX. 1683 – 1740Rekatolizace, baroko, počátek úpadku českého jazyka.Pavel Bělina, Jiří Kaše, Jiří Mikulec, Irena Veselá, Vít Vlnas
11X. 1740- 1792Osvícenství a germanizace.Pavel Bělina, Jiří Kaše, Jan P. Kučera
12XIa. 1792 – 1860Napoleonské války a zápas habsburské monarchie, počátky novodobých dějin.Pavel Bělina, Milan Hlavačka, Daniela Tinková
13XIb. 1792 – 1860Právní stát a tržní hospodářství.Milan Hlavačka, Jiří Kaše, Jan P. Kučera, Daniela Tinková
14XIIa. 1860 – 1890Počátky industrializace.Michael Borovička, Jiří Kaše, Jan P. Kučera, Pavel Bělina
15XIIb. 1890 – 1918Industrializace a 1. světová válka.Michael Borovička, Jiří Kaše, Jan P. Kučera, Pavel Bělina
16XIII. 1918 – 1929Důsledky 1. světové války a počátky krize.Antonín Klimek
17XIV. 1929 – 1938Světová hospodářská krize a její dopady, Minichovská dohoda a ústupky německému nacismu.Antonín Klimek
18XVa. 1938 – 19452. světová válka, protektorát, český odboj.Jan Gebhart, Jan Kuklík
19XVb. 1938 – 1945Odboj a vsup dalších mocností do války a její vývoj až do konce války, obnova.Jan Gebhart, Jan Kuklík
Přehled knih Velkých dějin

Knihy, které se zaměřují na jednotlivé tematické řady a vychází od roku 2009.:

  • Architektura
  • Cestovatelství
  • Zločinnost a bezpráví
  • Lidová kultura
  • Stát
  • Právo
  • Školství a vzdělávání
  • Dětství

Vydalo nakladatelství Paseka.

Velké dějiny zemí Koruny české
Velké dějiny zemí Koruny české