Šup do e-shopu! pro novou knížku.

„Od Aristarcha ze Samu po hvězdáře roku 1900 potřebovalo lidstvo 22 století, aby vypočetlo přibližně uspokojivě vzdálenost Země od Slunce: 149 400 000 kilometrů. Bylo by stačilo násobit miliardou výšku Cheopsovy pyramidy postavené 2900 let před Kristem. Dnes víme, že faraoni uložili do pyramid výsledky vědy, jejíž původ a metody neznáme. Shledáváme se tam s Ludolfovým číslem a přesným výpočtem ...

Deprese je vážná duševní porucha a stav bytí, který trápí mnoho lidí po celém světě. Člověka může nesmírně zatížit a může si vyžádat i životy. Je to stav extrémního smutku, apatie a letargie a vše pohlcující melancholie. Deprese je jako bahno, do kterého se člověk pomalu a nekontrolovaně propadá. Dostat se z tohoto stavu může být velkou výzvou. Je to ...

V roce 1922  britský egyptolog Howard Carter a jeho tým objevil hrobku známého faraona Tutanchamona, která byla nalezena nedotknuta po 3000 letech. Harry Burton, Public domain, via Wikimedia Commons Po více než 10 letech, v roce 1935 patřil Egypt, oblast Gízské plošiny stále mezi hlavní, lépe řečeno nejatraktivnější prostor pro archeology a badatele. Proto by se dalo z pohledu laika ...

Autor: kolektiv autorů – Autoři kolektivu: Will Buckingham, John Marenbon, Douglas Burnham, Marcus Weeks, Clive Hill, Peter J. King a další. Hodnocení: **** Edice Universum, z anglického originálu “The Philosophy Book” V Knize filozofie si přečteme ideje přehledně a jasně napsané, krásně moderním způsobem ilustrované. Hlavní myšlenky jsou napsány zjednodušeným jazykem. Pomocí diagramů a pojmů kniha vysvětluje myšlenky, které změnily ...

Seriál: Mocnost s názvem Řím: Vzestup a pád Římské říše Legie – základní bojová jednotka římského vojska První zmínky o legii pochází z 5. století př. n. l. a zprávy praví, že se skládala z 4500 mužů, z toho bylo 3000 těžkooděnců, 1200 lehkooděnců a 300 jezdců. Těžkooděnci se dělili na skupiny podle věku a zkušeností na hastati (mladší), principové ...

Seriál: Mocnost s názvem Řím: Vzestup a pád Římské říše Římská republika Kolem roku 510 př. n. l. (neví se přesně) vzniká Římská republika. Trvala do roku 27 př. n. l. Přechod od království k republice se stal na základě povstání, které bylo reakcí na tyranii krále Tarquinia Superba. To byl konec Římského království a začátek nové epochy. Král byl ...

Seriál: Mocnost s názvem Řím: Vzestup a pád Římské říše Vznik civilizace je datován do roku 753 př. n. l. do oblasti dnešní Itálie, města Řím. V oblasti brodu řeky Tibery vzniklo město Řím ze spojení několika osídlení. V souvislosti se založením města vedou stopy také na tzv. Palatin – pahorek, na kterém bylo podle pověsti město založeno, a který ...