Šup do e-shopu! pro novou knížku.

Existovala na naší planetě pokročilá civilizace, která byla totálně zničena sérií přírodních katastrof? Graham Hancock uvádí celou řadu argumentů pro ty, kteří jsou ochotni naslouchat. ...

„Od Aristarcha ze Samu po hvězdáře roku 1900 potřebovalo lidstvo 22 století, aby vypočetlo přibližně uspokojivě vzdálenost Země od Slunce: 149 400 000 kilometrů. Bylo by stačilo násobit miliardou výšku Cheopsovy pyramidy postavené 2900 let před Kristem. Dnes víme, že faraoni uložili do pyramid výsledky vědy, jejíž původ a metody neznáme. Shledáváme se tam s Ludolfovým číslem a přesným výpočtem ...

Deprese je vážná duševní porucha a stav bytí, který trápí mnoho lidí po celém světě. Člověka může nesmírně zatížit a může si vyžádat i životy. Je to stav extrémního smutku, apatie a letargie a vše pohlcující melancholie. Deprese je jako bahno, do kterého se člověk pomalu a nekontrolovaně propadá. Dostat se z tohoto stavu může být velkou výzvou. Je to ...

V roce 1922  britský egyptolog Howard Carter a jeho tým objevil hrobku známého faraona Tutanchamona, která byla nalezena nedotknuta po 3000 letech. Harry Burton, Public domain, via Wikimedia Commons Po více než 10 letech, v roce 1935 patřil Egypt, oblast Gízské plošiny stále mezi hlavní, lépe řečeno nejatraktivnější prostor pro archeology a badatele. Proto by se dalo z pohledu laika ...

Autor: kolektiv autorů – Autoři kolektivu: Will Buckingham, John Marenbon, Douglas Burnham, Marcus Weeks, Clive Hill, Peter J. King a další. Hodnocení: **** Edice Universum, z anglického originálu “The Philosophy Book” V Knize filozofie si přečteme ideje přehledně a jasně napsané, krásně moderním způsobem ilustrované. Hlavní myšlenky jsou napsány zjednodušeným jazykem. Pomocí diagramů a pojmů kniha vysvětluje myšlenky, které změnily ...

Seriál: Mocnost s názvem Řím: Vzestup a pád Římské říše Legie – základní bojová jednotka římského vojska První zmínky o legii pochází z 5. století př. n. l. a zprávy praví, že se skládala z 4500 mužů, z toho bylo 3000 těžkooděnců, 1200 lehkooděnců a 300 jezdců. Těžkooděnci se dělili na skupiny podle věku a zkušeností na hastati (mladší), principové ...

Seriál: Mocnost s názvem Řím: Vzestup a pád Římské říše Římská republika Kolem roku 510 př. n. l. (neví se přesně) vzniká Římská republika. Trvala do roku 27 př. n. l. Přechod od království k republice se stal na základě povstání, které bylo reakcí na tyranii krále Tarquinia Superba. To byl konec Římského království a začátek nové epochy. Král byl ...

Seriál: Mocnost s názvem Řím: Vzestup a pád Římské říše Vznik civilizace je datován do roku 753 př. n. l. do oblasti dnešní Itálie, města Řím. V oblasti brodu řeky Tibery vzniklo město Řím ze spojení několika osídlení. V souvislosti se založením města vedou stopy také na tzv. Palatin – pahorek, na kterém bylo podle pověsti město založeno, a který ...